lnwshop logo
สั่งซื้อ - ติดต่อเราได้ที่...

เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย

เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย
เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 1เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 2เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 3เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 4เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 5เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 6เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 7เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 8เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 9เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 10เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 11เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 12เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 13เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 14เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 15เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 16เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 17เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 18เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 19เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 20เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 21เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 22เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 23เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 24เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 25เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 26เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 27เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 28เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 29เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 30เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 31เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 32เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย thumbnail 33
รหัสสินค้า 2158
หมวดหมู่ ขายหมดแล้ว
ราคา 516.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
ประเภท สินค้าใหม่
อัพเดทล่าสุด 14 ก.ค. 2558
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share :
ขนาดไซส์ XL
ขนาดไซส์ XL
รหัสสินค้า 2158-XL
ราคา 516.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
ประเภท สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
ขนาดไซส์ L
ขนาดไซส์ L
รหัสสินค้า 2158-L
ราคา 516.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
ประเภท สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
ขนาดไซส์ M
ขนาดไซส์ M
รหัสสินค้า 2158-M
ราคา 516.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
ประเภท สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
ขนาดไซส์ S
ขนาดไซส์ S
รหัสสินค้า 2158-S
ราคา 516.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
ประเภท สินค้าใหม่
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
1
แสดงชิ้นที่ 1-4 จากทั้งหมด 4 ชิ้น

 

เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว ผ้าชีฟอง คอปกแต่งคริสตรัสน่ารักๆ ด้านล่างประดับด้วยลูกไม้สวยหรู แขนยาว ทรงปล่อยสวมใส่สบาย

ขนาดสินค้า
⊹ ⊹ ⊹ ไซส์ S ⊹ ⊹ ⊹
อก : 90 | เอว :82 |  ยาว 63

⊹ ⊹ ⊹ ไซส์ M ⊹ ⊹ ⊹
อก : 94 | เอว : 86 |  ยาว 64

⊹ ⊹ ⊹ ไซส์ L ⊹ ⊹ ⊹
อก : 98 | เอว : 90 | ยาว 65

⊹ ⊹ ⊹ ไซส์ XL ⊹ ⊹ ⊹
อก : 102 | เอว : 94 | ยาว 66

( หน่วยวัดเป็น CM ต้องการเปลี่ยนเป็น นิ้ว หารด้วย 2.54 )

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ชื่อ
คำถาม
รายละเอียด
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
หลังทำการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ คุณลูกค้าสามารถโอนเงินได้เลยค่ะ

[ กรณีสินค้าหมดทางร้านจะให้เพื่อทำการโอนเงินคืนโดยไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ ]
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภทบัญชี
ธ.ไทยพาณิชย์ 402-460-358-3 จิรวัฒน์ ขาวทอง สาขาแม่ขรี(พัทลุง) ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ 966-014-406-5 จิรวัฒน์ ขาวทอง สาขาเทสโก้ โลตัส พัทลุง สะสมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย 006-399-699-8 จิรวัฒน์ ขาวทอง สาขาแม่ขรี (พัทลุง) ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อความด้านล่าง ทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะ

ทุกรายการสั่งซื้อที่สั่งเข้ามา ทางร้าน ถือว่าท่านได้อ่าน และ

ยอมรับ กฎ กติกา เงื่อนไข ของทางร้านฯ แล้วนะคะ

 
 ร้าน AllSaleFashion.com "สินค้าพรีออเดอร์ทั้งร้าน" คุณสาวๆจะได้รับสินค้าภายใน 15-20 วัน 

(( เราไม่มีสินค้าในสตีอก ))

กรณีที่สินค้ามาช้ากว่ากำหนดเกิน 60 วัน ( นับจากวันที่ปิดรอบ ) เรายินดีคืนเงินให้ทันที

 

กติกา เงื่อนไข การสั่งซื้อสินค้า ข้อควรทราบในการสั่งสินค้า

1. ทางร้าน เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่มีโอกาสได้เห็น และ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อน จึงไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้าในทุก ๆ กรณีที่ไม่ใช่ความผิดของร้าน
 
2. ภาพสินค้าในแต่ละเว็บไซต์ อาจมีภาพที่เหมือนกัน แต่ราคาต่างกัน ทั้งนี้เพราะคุณภาพสินค้าต่างกัน
 
3. ภาพสินค้าโดยส่วนใหญ่ เป็นภาพสินค้าที่ตกแต่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสวยงาม และ น่าซื้อ หรือ เป็นภาพสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำในแม๊กกาซีน ดังนั้นสินค้าจริงที่ได้รับ อาจมีความผิดเพี้ยนไปจากแบบบ้าง โดยเฉพาะสี เนื้อผ้า ในบางเว็บไซต์ จะมีภาพสินค้าจริงประกอบ เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจในการสั่งซื้อ
 
4. ในการสั่งซื้อสินค้า อาจจะได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ ซึ่งทางร้านฯ ไม่สามารถแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าได้ว่าจะได้สินค้าตามจำนวนที่สั่งหรือไม่
 
5. การสั่งสินค้า ไม่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการได้รับสินค้าแน่นอน 100% และรีบร้อนใช้งาน เพราะสินค้าไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้ว่าสินค้าจะมาตรงตามกำหนดหรือมาช้าหว่ากำหนด รวมถึงไม่สามารถทราบได้ว่าจะได้รับสินค้าครบตามที่สั่งหรือไม่ด้วย
 
6. ทางร้าน สั่งสินค้ากับเว็บไซต์ต่างประเทศภายใต้กฎ กติกา และเงื่อนไขเดียวกัน กับที่ทางร้าน กำหนดขึ้นไว้กับลูกค้า
เพราะฉะนั้น ขอให้ลูกค้าทุกท่าน รับทราบ และเห็นใจ เข้าใจทางร้านด้วยนะคะ  ก่อนทำการสั่งสินค้า ควรพิจารณา ตัดสินใจให้ดี และควรปฎิบัติตามกฎ กติกา เงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
 
7. กฎ กติกา เงื่อนไข ต่างๆของร้าน ที่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันภายหลัง หากมีปัญหาลูกค้าทุกท่านสามารถปรึกษา และขอคำแนะนำ จากทางร้านได้
 
 8. เมื่อทางร้านส่งสินค้าให้กับทางไปรษณีย์และได้รับใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดหน้าที่ของทางร้าน
หากเกิดกรณีสินค้าสูญหาย ( เนื่องจากการจัดส่ง ) ให้ลูกค้าร้องเรียนได้กับทางไปรษณีย์โดยตรงครับ ( ถึงอย่างไรทางร้านก็ช่วยติดตามสินค้าให้จนถึงที่สุด )
 
กติกาในการสั่งซื้อสินค้า
1. ทางร้าน ขอรับออเดอร์เฉพาะผู้ที่อ่าน และ ยอมรับ+เข้าใจ ใน กฎ กติกา เงื่อนไข ของทางร้านฯ เท่านั้น ไม่อ่านแต่ทำการสั่งจองสินค้าถือว่า ท่านได้ยอมรับ+เข้าใจ ในกฎ กติกา เงื่อนไขฯ แล้วเช่นกัน ฉะนั้น เสียสละเวลาสักนิดอ่านและ ทำความเข้าใจ ก่อนสั่งซื้อ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านรับออเดอร์เฉพาะรายการสั่งซื้อที่ถูกวิธีเท่านั้น
 
3. ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ (ซื้อ 1 ชิ้นก็ได้)
 
4. งดต่อรองราคา และ งดส่งฟรี ทุกกรณี ทางร้าน มีส่วนลดตามโปรโมชั่นที่แจ้งไว้เท่านั้น
 
5. สามารถแจ้งยกเลิก / เปลี่ยนแปลง รายการได้จนถึงวันปิดรอบการสั่งซื้อ
 
6. หากมีการแจ้งชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนแปลง รายการสั่งซื้อได้
 
7. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เบอร์โทร และ e-mail ทางร้าน ขอความกรุณาเป็นข้อมูลจริง ใช้งานได้จริง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ ส่งสินค้า
ถ้าให้ข้อมูลผิด และเกิดความล่าช้าทางร้านฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นนะคะ ดังนั้นโปรดแจ้งข้อมูลตามจริงนะคะ
 
 
กรณีได้รับสินค้าไม่ครบ
● ทางร้านจะเก็บเป็นยอดเงินคงเหลือไว้ให้เพื่อสั่งซื้อเออเดอร์ต่อไปเท่านั้น 

● หรือคุณลูกค้าสามาถแจ้งแจ้งขอรับเงินคืนได้
 
  
เงื่อนไข กติกา การเปลี่ยน/คืน สินค้า
เนื่องจากทางร้านเป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น  ไม่มีโอกาสได้เห็นและตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อน  จึงไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้าในทุก ๆ กรณีที่ไม่ใช่ความผิดของร้าน  และทางร้านก็ไม่สามารถส่งสินค้าไปเปลี่ยนหรือคืนที่จีนได้เช่นกัน ยกเว้น กรณีที่เราจัดส่งสินค้าให้ผิดแบบ ผิดสีเท่านั้น
  
เงื่อนไขในการส่งสินค้าคืน กรณีเป็นความผิดของร้านฯ
1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม เหมือนตอนที่ได้รับสินค้าครั้งแรก (พร้อมซองพลาสติก)
 
2. ห้ามซัก ห้ามรีด ห้ามลอง เด็ดขาด
 
3. ห้ามดึงป้ายยี่ห้อสินค้าออก ( ถ้ามี )
 
4. ต้องติดต่อ / ส่งคืน ภายใน 24. ชม. หลังจากที่ได้รับสินค้า (หากเกิน 24 ชม. ทางร้านถือว่าท่านยอมรับในตัวสินค้า)
 
5. เนื่องจากเป็นสินค้า ทางร้านฯ เราก็สั่งสินค้ากับเว็บต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับที่ทางร้านฯ ได้ตั้งเงื่อนไขไว้กับท่าน
 
หากคิดว่าได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง ต้องรีบแจ้งให้ทางร้านฯ ทราบโดยเร็ว โดยถ่ายรูปภาพสินค้าที่ได้รับ และ แจ้งรหัสสินค้าที่สั่ง เพื่อให้ทางร้านฯ พิจารณา (ทางร้านรับพิจารณาเฉพาะเคสที่มีรูปเท่านั้นนะคะ)
 
- การส่งคืนสินค้า จะต้องได้รับการยืนยันจากทางร้านก่อนทุกครั้ง   ทางร้านไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่แจ้งทางร้านก่อน 
หากลูกค้าส่งสินค้ามาคืนโดยไม่ได้รับการยินยอมจากทางร้านก่อน   ทางร้านฯ จะส่งสินค้ากลับคืนไปให้ท่านทันที พร้อมจะเรียกเก็บค่าจัดส่งตามจริงจากลูกค้า

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า
319.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
530.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
490.00 บาท
  • สั่งซื้อ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

 

.

Go to Top